Jubileju mēnesis


Janvāris Gāliņciema bibliotēkai ir nozīmīgs mēnesis. 16.datumā uzņēmām viesus un ēdām jubilejas kliņģeri, jo bibliotēkai palika apaļi 60!
1954. gada 16. janvārī ar Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas lēmumu tika atvērta Ventspils 3. bibliotēka, kas vēlāk pārdēvēta par Gāliņciema bibliotēku. 
Vairāk par Gāliņciema bibliotēkas vēsturi var izlasīt šeit: GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKAS VĒSTURES STĀSTS. Noskatieties arī video, kur savos atmiņu stāstos par bibliotēku dalās arī bijušie bibliotekāri: VIDEO.
Paldies visiem sveicējiem un paldies tiem, kam Gāliņciema bibliotēka ir svarīga!
Foto: Gāliņciema bibliotēkai -60! no Ventas Balss

Komentāri

Forex Latvijā teica…
Prieks, ka kas tāds notiek.

Populāras ziņas