"Stāstu bibliotēkas" dalībnieku Vasaras skola Ventspilī

No 1. - 3. jūlijam Ventspilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas" dalībnieku Vasaras skola, kas tiek rīkota sadarbībā ar "Stāstu bibliotēkas" ekspertiem - Ventspils Galveno bibliotēku, Pārventas bibliotēku, Gāliņciema bibliotēku, un Ventspils Bērnu bibliotēku. 
Vasaras skolas mērķis ir veicināt dažādu prasmju apguvi, nodrošinot neformālo izglītību iesaistītajiem dalībniekiem, attīstīt stāstu stāstīšanas tradīciju, tās aktualizēšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. 
Šogad aprit Baltijas ceļa 25. gadadiena un UNESCO LNK īpaši aktualizē šo notikumu, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa norisi 1989. gadā un tā nozīmi mūsdienās. 2009. gadā Baltijas ceļa nozīmīgākie dokumenti par tā organizēšanu un norisi tika iekļauti UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Tāpēc šogad UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti”, kuram tiks veltīta Vasaras skolas pirmā diena.
Otrajā un trešajā Vasaras skolas dienā tiksimies ar dažādiem stāstniekiem un aktīviem cilvēkiem, lai, klausoties, piedaloties dažādās aktivitātēs un viesojoties stāstniekiem interesantākajās vietās Ventspilī, gūtu pieredzi stāstu stāstīšanā un radošā pieejā šīs tradīcijas aktualizēšanā, kā arī neformālā vidē saliedētos un sadraudzētos.

Komentāri

Populāras ziņas