Stāstu laiks janvārī

21. janvārī Gāliņciema bibliotēkā notika šī gada pirmais Stāstu bibliotēkas pasākums. Tēma "Kad mēs augām..." Neskatoties uz dziļajām kupenām un pavēlo pēcpusdienas laiku, stāstītāji bija ieradušies, tāpat arī klausītāji. Priecājamies arī par jauniem stāstniekiem mūsu pulkā! Pārsteiguma brīdis -  cepurē atnestie mandarīni! Un gandarījums par stāstu tēmu, jo tā rosināja runāt gan par bērnības atmiņām, gan skolas laiku dzīvi, gan arī par nesenu vēsturi. Salīdzinājumi kā bija tad un tagad, spriedumi, secinājumi, tas viss neizpalika, bet kuplināja stāstītā nozīmi.
Nākamā tikšanās reize 18. februārī plkst. 16:00.
Informācijai: Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kura mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā.
Vairāk lasi šeit >>>>>

Komentāri

Jauki, ka cilvēki mums uzticas un stāsta savus stāstus!
Autors teica…
Jā!Joprojām stāsta un uztic!

Populāras ziņas