Pasākumi un izstādes no 13. jūnija

  • Trešdien, 15. jūnijā plkst. 16:00 “Lielas, mazas spēles.” Pasākums bērniem vasaras brīvlaikā.
  • Piektdien, 17. jūnijā plkst. 17:00 Saulgrieži Gāliņciemā. Ziru amatierteātra izrāde “Kad barons precas” (režisore Anita Pāvelsone). Piedalās  jauktais koris “Līvzeme”. Pasākums notiek pie Gāliņciema bibliotēkas.
Apskatāmas izstādes:
  • Literatūras izstāde „Grāmatu jaunumi jūnijā”
  • Literatūras izstāde „Grāmatu jaunumi jūnijā bērniem”
  • Literatūras izstāde “Ar nemiera šalkoņu sirdī. Rakstniecei Dagnijai Zigmontei– 85”

Komentāri

Populāras ziņas