Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2017

Mazais lasītājs ciemos nāk

11. Kurzemes stāstnieku festivāls „Ziv’ zup” aizsāksies Ventspilī

Čaklākie lasītāji Gāliņciema bibliotēkā

Aptauja

"Selgas" lasītāji viesojas bibliotēkā

Akcija

Lieldienu zaķu parāde

Viesi no Kauņas

Velobraucēja stāsts

Bibliotēku nedēļā čaklāko lasītāju sveikšana

Bibliotēku nedēļa Gāliņciema bibliotēkā

Raibu raibie pirkstiņdarbi

Izmaiņas darba laikā

Zaķu parāde radošajās darbnīcās